vegen van alle schoorstenen - verwijderen van vogelnesten - plaatsen van roosters en schoorsteenkappen - camera inspectie - verwijderen van teeraanslag

Verwijderen van vogelnesten

Kauwen zijn sociale vogels die graag in elkaars buurt wonen en heel veel communiceren. Het zijn holenbroeders die, zoals vele andere soorten, het steeds moeilijker hebben geschikte nestplaatsen te vinden in de natuur. Het is dan ook een gekend probleem dat deze vogelsoort zich graag nestelt in schoorstenen.

Deze vogelsoort is beschermd volgens de bepalingen van artikel 9: het is verboden om deze vogels te vangen, te doden of opzettelijk hun nest te vernielen. Een kauw is een zwarte vogel met een grijze hals, het zijn slimme vogels. Opgepast in het voorjaar als u dan regelmatig een koppeltje kauwen ziet boven uw schoorsteen, want dan mag u er zeker van zijn dat ze uw schoorsteen als nest gaan gebruiken. Ze gooien takjes in uw schoorsteen en hierdoor raakt deze verstopt. Gevaar voor een schoorsteenbrand is dan mogelijk! Zelfs al is er maar een opening van 5 cm, dan is dit al genoeg voor de dieren om ertussen te kruipen. Als preventie kan u best door mij roosters laten plaatsen of de schoorsteen bovenaan laten dichtmaken met een draad zodat ze er meer niet in kunnen.

© 2008 - 2024
schoorsteenveger Kris
Moerheide 66
9220 Hamme
vegen van alle schoorstenen - verwijderen van vogelnesten - plaatsen van roosters en schoorsteenkappen - camera inspectie - verwijderen van teeraanslag
Tel. +32 (0)486/14.27.91
info@schoorsteenvegerkris.be


Webdesign by Eye